Osmanlı Devleti Yükselme Döneminde Yapılan Savaşlar ve Antlaşmalar

Osmanlı İmparatorlu’nun yükseliş dönemi 1453 İstanbul’un fethiyle başlar. yükseliş Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun başına 6 padişah geçmiştir. Bu padişahlar döneminde yapılan önemli savaş ve antlaşmalar şunlardır;

Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)

 -Otlukbeli Savaşı (1473): Osmanlılarla Akkoyunlular arasında oldu. Osmanlı Devleti’nin kazanmasıyla Doğu Anadolu toprakları Osmanlıların kontrolüne girdi.

-Osmanlı-Venedik Savaşları (1463-1479): Karada ve denizde 16 yıl süren bu savaşlar sonucu Osmanlı Devleti ilk imtiyazları Venediklilere verdi. amaç ticareti geliştirmek ve Hıristiyan birliğini engellemekti.

Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği yerler

II. Bayezid Dönemi (1481-1512)

-Osmanlı-Memlük Savaşları (1485-1491): Fatih zamanından beri devam eden Hicaz su yolları sorunu, Ramazan ve Dulkadiroğulları beylikleri üzerinde hakimiyet mücadelesi gibi sebeplerle yapılan bu savaşta galip gelen olmadı.

-Osmanlı – Venedik Savaşları (1499- 1502) : Osmanlı galip gelerek Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin alınmıştır.

Yavuz Sultan Selim  (1512 – 1520)

-Çaldıran Savaşı (1514) : Şah İsmail’in Anadolu’da Şiiliği yayması ve isyanlar çıkartması karşısında İran üzerine bir sefer düzenleyen Yavuz, Çaldıran’da teknik üstünlüğünün de etkisiyle büyük bir zafer kazanmıştır

– Turnadağ Savaşı (1515): Dulkadiroğulları’na son verilmiştir. böylece Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.

– Mercidabık Savaşı (1516): Osmanlılarla Memlükler arasında yapıldı. Osmanlı kazandı ve Suriye, Filistin ve Kudüs alındı.

-Ridaniye Savaşı (1517): Osmanlı Memlükler arasında yapıldı. Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirilmiştir. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlüklüler yıkılmış ve halifelik Osmanlılara geçmiştir. Ayrıca Baharat yolu da Osmanlı eline geçmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

-Mohaç Meydan Muharebesi (1526) : Osmanlı ile Macarlar arasında yapıldı. Osmanlı büyük zafer kazanmış, Macaristan Osmanlı’ya bağlanmıştır.

-İstanbul Antlaşması (1533): Osmanlı ile Almanya arasında yapıldı. Bu antlaşma ile Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrazamına eşit sayıldı. Avusturya ile yapılan ilk antlaşmadır. Osmanlılar Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir.

– Zigetvar Seferi (1566) : Bu sefer sırasında Kanuni ölmüş, kale Sokollu Mehmet Paşa tarafından fethedilmiştir.

-Kapitülasyon Antlaşması (1535): Osmanlı ile Fransa arasında yapıldı. bu antlaşma ile ilk kapitülasyonlar Fransızlara verilmiş oldu.

-Amasya Antlaşması (1555): Osmanlı ile İran arasında yapıldı.  Bağdat, Nahçivan, Erivan ve çevresi Osmanlı’ya katıldı. İran ile yapılan ilk resmi antlaşmadır.

-Hint Deniz Seferleri (1538-1553): 4 sefer düzenlendi. istenilen başarı elde edilemese de  Yemen, Aden, Arap yarımadası, Maskat çevresi hakimiyet altına alındı. Kızıldeniz’deki Portekiz üstünlüğüne son verildi. Kızıldeniz, Basra Körfezi Osmanlı denetimine girdi.

-Preveze Deniz Zaferi (1538) : Şarlken’in oluşturduğu Andrea Dorya komutasındaki haçlı donanması mağlup edildi. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi.

-Nis Seferi (1543) : Fransa’ya yardım amacıyla mücadele edilmiştir.

-Cerbe Savaşı (1559) : Turgut Reis’in Andrea Dorya ile yaptığı büyük bir deniz savaşıdır. Böylece İspanyollar’ın elindeki Cerbe adası alınmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Fethettiği Yerler

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (1564-1579)

-İnebahtı Savaşı (1571): Osmanlı ve Haçlılar arasında oldu. Osmanlı donanması imha edildi fakat altı ay içinde yeni bir donanma inşa edildi.

-Vadi’üs -Seyl Savaşı : Fas Osmanlı himayesine girdi, Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı

Not: Yukarıda sadece yükseliş dönemi savaş ve antlaşmaları verilmiş, tüm seferler dahil edilmemiştir.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
 1. Derya
 2. yagmur
 3. semanur
 4. ercan
 5. Fatmanur
 6. Aleyna
 7. süpperr :?
 8. HAFİZE
 9. fatma
 10. sena
 11. ömer
 12. vevve
 13. enes

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama