Fârâbî’nin talebesi olan İbn-î Sinâ, 980’de Buhara yakınlarındakiAfşan’da doğdu. 10 yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberledi, 18 yaşına kadar, devrinin tüm ilimlerini öğrendi. Buhara’da karışıklık çıkması üzerine, 20 yaşındayken Harezm’e giderek, Harezmşah Ali bin Me’mun’un yanına yerleşti. Zamanının bir kısmını devlet idaresinde, bir kısmını hapiste geçirdiği halde yine de yüzden fazla eser yazmış, ilim ve felsefenin her dalında