Mısır Medeniyetinin Özellikleri Nelerdir? Mısır Medeniyeti Hakkında Bilgi

Mısır Medeniyetinin geçmişi MÖ 3050’ye kadar uzanır. oldukça köklü bir medeniyet olan Mısır medeniyeti Kuzey Afrika’da Nil Nehri etrafında kurulmuştur. kendine has bir kültür yaratan Mısır’ın bu özgünlüğü, onun kurulduğu coğrafi bölgeden kaynaklanmaktadır. zira etrafı çöl ve denizlerle kaplı olduğundan çağdaşı olan diğer medeniyetlerden etkilenmemişse de diğer medeniyetleri etkileyebilmiştir.

başlarda Nom adı verilen şehir devletleri halinde yaşayan Mısırlılar daha sonra birlik haline gelmişler ve merkezi krallıklar halinde yaşamaya başlamışlardır. Merkezi krallık sistemine geçilmesi aynı zamanda Mısır’da Firavunlar döneminin de başlangıcıdır. hem siyasi hem dini otoriteyi elinde bulunduran en büyük güç olan Mısır krallarına firavun denilirdi. firavunlar aynı zamanda kendilerini tanrı ilan etmişlerdi. yani tanrı-kral anlayışı hakimdi.

mısır tarihini çok genel bir şekilde özetleyecek olursak;

Mısır tarihi eski, orta ve yeni mısır olmak üzere üç bölümde incelenir.

tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı imzalayan taraflardan biri Mısırlılardır. bu anlaşma MÖ 1280 yılında Hititlerle imzaladıkları Kadeş Barış Antlaşmasıdır.

mısır imparatorluğu Ege göçleri sonucu giderek zayıflamaya başladı. ağır gerileme dönemiyle birlikte Hiksoslar, Habeşliler, Asurlular, Persler, Büyük İskender ve Romalıların işgaline uğradı.

Mısır medeniyetinde kültür-uygarlık

-çok tanrılı bir inanca sahiptiler. Kral firavun aynı zamanda tanrı kabul edilirdi. en önemli tanrılar; Ra (güneş tanrısı), Osirisi (iyilik tanrısı), İsis (bereket tanrısı) idi.

-çok tanrılı inançla birlikte Mısırlılar ölümden sonraki hayata inanıyorlardı. bu inanış onlarda mumyacılığın gelişmesine sebep oldu.

-piramitler firavunların mezarlarıdır. piramitlere kralı mumyalayıp en değerli eşyalarıyla birlikte koyarlardı. halk mezarlarına ise labirent denirdi.

-mısırlılar kendilerine özgü resim yazısı hiyeroglifi kullandılar. yazılarını bitki liflerinden yaptıkları papirüslere yazdılar.

-bilim alanında oldukça gelişmiş olan mısır medeniyeti matematik, eczacılık, kimya ve tıp alanlarında oldukça ileriydi. tabi bu gelişmeler onların ihtiyaçlarından doğmuştur. örneğin sınır tespiti ihtiyacı geometrinin gelişimini, ölülerin mumyalanması ve iç organlarının tanınması tıp biliminin gelişimini beraberinde getirmiştir. Nil Nehrinin mısır medeniyetine katkıları da yadsınamaz. örneğin Nil nehrinin taşma dönemlerini hesaplama ihtiyacı astronominin gelişmesine, rasathaneler kurmalarına sebep olmuştur. matematikte ise pi sayısını bulmuşlardır.

(Mısırlılarda mumyalama hakkında bilgi için Mısır Uygarlığı’nda Mumyacılık başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.)

-günümüzde kullandığımız miladi takvimin temelini Mısırlılar atmıştır. dünyada güneş yılı esasına dayanan ilk takvimi bulan Mısırlılardır. romalılar daha sonra bu takvimi geliştirmiş ve miladi takvim ortaya çıkmıştır.

-yaptıkları piramitler ise dünyaya bıraktıkları sanat eserlerinden biridir ki bu piramitler dünyanın yedi harikasından biri kabul edilir. en büyükleri sırasıyla keops, kefren ve mikerinostur.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. nisa
  2. ..
  3. isa
  4. laz
  5. hasan

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama