Aristoteles Kimdir? Aristoteles ve Eserleri Hakkında Bilgi

Atina’da Platon’a (Eflatun) en iyi öğrencisinin kim olduğu sorulduğunda büyük filozof herkes şu yanıtı verirdi: “Hiç kuşkusuz Aristoteles. bu gencin olağanüstü bir zekası var.” gerçekten Aristoteles kısa zamanda üstün zekasının olağanüstü ürünlerini ortaya koymaya başladı. o çağlarda bilinen tüm bilimlerle ilgilendi ve bu bilim dallarına bir takım katkılarda bulundu. çağdaş fizik biliminin aletleri (teleskop, mikroskop vb.) ortaya çıkıp uzayın gizemlerini açıklayana kadar, Aristoteles’in kuramları geçerliliğini yitirmedi. italyan edebiyatçısı Dante Alighieri, Aristoteles’i “bilginlerin ustası” olarak nitelendirir.

Aristo, MÖ. 367 yılında Atina’ya gitmek üzere doğduğu kent olan Stagira’dan (Trakya’da) ayrıldığında Aristoteles henüz 17 yaşındaydı. Atina’da, filozof Platon’un okulu olan Akademi’ye yazıldı. bu okula yirmi yıl kadar devam ettiği sanılır. bu süre içinde sadece öğrencilikle yetinmemiş, yazdığı eserlerle büyük bir düşünür olduğunu kanıtlamıştır.

MÖ. 347 yılında Platon öldüğü zaman Aristoteles, tüm Yunanistan’da tanınmaktaydı. Makedonya Kralı II. Filip, büyük filozofu, geleceğin Büyük İskenderi oğlunun eğitim ile görevlendirdi. aristoteles, Makedonya sarayında 4 yıl kaldı. bu süre içinde  bilimsel çalışmalarını derinleştirdi.

MÖ. 335 yılında tekrar Atina’ya dönerek Lise adı verilen bir okul açtı. geometri, fizik, botanik, zooloji, astronomi, politika vb. alanındaki çalışmalarından elde ettiği sonuçları bu derslerinde öğrencilerine anlatıyordu.  Büyük İskender Aristoteles’e büyük destek vererek ona geniş bir kütüphane hazırlama olanağı ve bilimsel çalışmalarını için gerekli olan tüm aygıtları sağladı.

Büyük İskender’in ölümünden sonra Atina’dan ayrılan Aristo, Euboia Adası’ndaki Khalkhis’te 322 yılında 62 yaşındayken hayatını kaybetti.

Kaç Tane Eseri Vardır?

Aristoteles’e ait binlerce el yazması eserin bulunduğu söylenir. ancak ne var ki zamanımıza sadece 47 tanesi gelen bu eserlerin de tümü tamamlanmış değildir. fakat büyük filozofun dehasını anlamamız açısından bu eserler de yeterlidir. Aristoteles bilimin kurucusudur. uzay olaylarının akıl yolu ile açıklanabileceğini göstermiştir. çok sayıda doğa olayının nedenlerini açıklamaya çalıştı. ancak dahice olmalarına rağmen gözlemlerinin çoğu bugün geçerliliğini yitirmiştir. şunu unutmamak gerekir ki Aristo’nun fikirleri, sadece mantık sanatının yardımıyla günümüze kadar gelebilmiştir. bunun yanında Aristo’nun bir çok kuramı iki bin yıl sonra da olsa hala geçerlidir. örneğin hayvanların iki sınıfa ayrılması. bu sınıflandırma günümüzdek, omurgalılar ve omurgasızlar sınıfına karşılıktır.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. aylin
  2. idil
    • aleyna
  3. baner

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama