Kutsal Kitaplar; Eski Ahit ve Yeni Ahit Nedir?

Kutsal kitap, başlıca iki bölümden oluşur. Hem musevilerin hem hıristiyanların okuduğu birinci ve uzun kısma Eski Ahit, İsa’nın doğuşuyla başlayan ve yalnız  hıristiyanlarca okunan ikinci kısma Yeni Ahit denir. 

eski ahit, dünyanın ve insanın yaratılışını, Adem ile Havva’nın hikayesini anlatan Tekvin (yaratma) ile başlar. erkeğin eşi ve dengi olan kadın, onunla birlikte, başka erkekler ve kadınlar doğurmakla görevlendirilmiştir. bu insanlar arasından Tanrı, daha sonra İbrahim’den türeme küçük bir topluluğu seçecektir: İbraniler.

sayıları kırkı bulan öteki kitaplar ise “adanmış ülke”ye (Filistin) yerleşmeye çalışan ve birçok sınamadan sonra amacına ulaşan bu ulusu anlatır.

Yeni Ahit’in başlangıcında, İsa doğduğu zaman Filistin, Romalıların işgali altındadır. Hıristiyanlarca Tanrı’nın oğlu ve peygamberlerin haber verdiği Mesih sayılan İsa’nın kısa ömrünün 30 yılı, imparator Augustus ve Tiberius’un saltanat dönemine rastlar.

Kutsal kitap, bir defada yazılmış bir eser değildir. Yüzyıllar içinde, değişik zamanlarda yazılmış çeşitli eserlerin derlemesidir. Eski Ahit’e dahil kitapların çoğu İbranice yazılmış, sonradan bu dil yerini yavaş yavaş Aramcaya bırakmıştır. Yeni Ahit ise Yunanca yazılmıştır.

Kutsal kitap, insanlığın bir kısmının din ve ahlak eğitimine yüzyıllarca temel olmuştur.

Musevilere ve Hıristiyanlara göre kutsal kitap, bütün insanlığın malıdır.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama