Kara mamba: Saldırgan ve zehirli bir yılandır. Boyları 4,5 metreye kadar ulaşabilmektedir. Zehri % 100 ölüm oranına sahiptir. Kafaya dahi .ok hızlı bir şekilde saldırabilirler. Heloderma suspectum: Zehirli kertenkeledir. Gila canavarı olarakta adlandırılır. 60 cm. ye kadar büyüyebilirler. Alt çenelerinde zehir verirler. Çok güçlü bir ısırma gücüne sahiptirler. Huni Ağ örümceği: Isırdıkları yere büyük bir