1830 yılında Osmanlı Devleti’nden kesin olarak bağımsız olan Yunanistan bir yarımada ve adalar ülkesidir. başkenti Atina’dır. ülkenin hiçbir kesimi denize 140 km.den daha uzak değildir. nüfusu yaklaşık 12 milyondur, yüzölçümü ise