Yunan mitolojisi hemen hemen bütün kültürleri etkilemiş, özellikle Roma mitolojisi tamamen Yunan mitolojisi etkisi altına girmiştir. Yunan mitolojisindeki bütün tanrılar, çoğunlukla farklı isimlerle Roma mitolojisinde yerini almaktadır. örneğin aşk ve güzellik tanrıçası