hayatta her alanda “ilk”ler her zaman önemlidir. konu tarih olunca da önemi daha da artıyor. genel kültür açısından ve merakınızı gidermek açısından tarih öncesi devirde (yazının bulunuşundan önceki dönem) ve ilkçağda önemli ilkleri sizlerle paylaşıyoruz;