Osmanlı Devleti’nin altı asırlık uzun ömrü boyunca yönetime toplamda 36 padişah çıkmıştır. bunlardan kimisi birkaç ay tahtta kalırken kimisi uzun yıllar boyunca yönetimin başında yer almıştır. Osmanlı Devleti saltanat sistemi gereği ölen ya da tahttan feragat eden padişahın yerine şehzadelerden biri yani erkek çocuğu geçerdi. ancak birden fazla erkek çocuğun olması çoğu zaman kardeşler arası