Sadrazam, diğer bir deyişle Vezir-i Azam, Osmanlı devlet işlerinde padişahtan sonra gelen en yetkili kişidir. Padişahın kendisine verdiği yetkiyle devlet işlerini yürütür, seferlere çıkardı. Sadrazamlık makamı Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda henüz yoktu. Sadrazamlık ya da Vezir-i Azamlık makamından önce sadece vezirlik makamı vardı. Devletin büyümesine paralel olarak zamanla vezir sayısı artmış, ardından Vezir-i Azamlık makamı