Dünya tarihi açısından önemli olan ve insanoğlunun modernleşme aşamasına katkıda bulunan gelişmeler, icatlar, buluşların tarihi, ortaya çıkışı;