Subay olmak için birkaç yol vardır. Bu yollar yaşa ve tahsil durumuna göre değişiyor. Daha açık bir şekilde belirtmek gerekirse; -ortaokuldan yani 8. sınıftan mezun olduktan sonra Askeri Liselere Giriş sınavına girilebilir -eğer bu sınava girme şansı yitirilmişse, lise mezunları için harp okuluna girme şansı var. (kara, deniz ya da hava) -üniversite mezunları için ise