Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye’nin toplam nüfusu 74,724,269’dur. bu rakamın içinde kadın nüfusu 37,191,315 iken; erkek nüfusu 37,532,954’tür. yani Türkiye’nin kadın-erkek nüfusu birbirine hemen hemen eşit durumdadır. Bu nüfusun yaş grubuna göre dağılımı ise şöyledir;     Yaş                  Kadın