Türk Halk Edebiyatı, islamiyetten önceki gelenekleri sürdüren, yabancı etkilerden uzak edebiyattır. bu edebiyat iki koldan yürümüştür: “Anonim Halk Edebiyatı” ve “Aşık Edebiyatı” 1) Anonim Halk Edebiyatı: bu edebiyatın en belirgin niteliği ortak oluşudur. yabancı etkilerden uzaktır. diğer özellikleri şöyledir; – dili sadedir, nazım ölçüsü