Trablusgarp Savaşı 1911 yılında İtalya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış olan bir savaştır. bu savaşın ortaya çıkmasında en büyük etken İtalya’nın sömürge arayışı sonucu bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a