Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin ilk ünitesi olan “XX. yy. Başlarında Dünya” bölümünün “İki Savaş Arası Dönemde Avrupa ve Dünya” konusuyla ilgili özet ders notları aşağıda verilmiştir. önceki konuların ders notlarına buradan ulaşabilirsiniz. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE AVRUPA 1) Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları Milletler Cemiyeti: I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını ve sürekliliğini sağlamak