Yaklaşık 5000 m. yüksekliği nedeniyle dünyanın çatısı olarak nitelendirilen Tibet, Orta Asya’da bir bölgedir. Tibet yaylasında göçebe veya yerleşik olarak yaşayan pek çok kabile bulunmaktadır. yerleşik kabileler tarım ve ticaretle uğraşırlar, fırsat buldukça da avcılık yaparlar. iki ve üç katlı tuğla ya da taştan yapılmış evlerde otururlar. alt katları yiyecek deposu ve ağıl olarak