Biz Türklere özgü pek çok çalgı aleti var. Tarihimizin zenginliğine paralel olara, Türkler’in tarih boyunca kullandığı ve halen de kullanmakta olduğu müzik aletlerinin her birinin kendine has özellikleri var. İşte Türklerin kullandığı enstrümanlar;