Tasavvuf inancı insanın akıl yoluyla erişemediği bazı gerçeklere sezgi yoluyla ulaşma yolunu benimseyen bir tür düşünce biçimidir. Tasavvuf düşüncesinde ahlak anlayışı Tanrı’ya dayandırılır. Tasavvuf, varlıkta bir bütünlük görür. Gerçek varlık yalnızca Allah’tır. Var olan başka