Tarih, insan geçmişini belli yöntemlere göre inceleyip ortaya koyan sosyal bir bilim dalıdır. Tarih olayları araştırılırken, incelenirken diğer bilim dallarından faydalanmak zorunludur. zira ilgi alanı oldukça geniş olan tarih biliminde gerek bilgi ve belgeleri elde etmek gerekse elde edilen bu bulguları açıklayabilmek, doğru olanı ortaya koymak için diğer bilim dallarının desteğine ihtiyaç duyulur. Tarihin faydalandığı