Atın en eski atası günümüzden 60 milyon yıl kadar önce Avrupa ve Amerika’da yaşamış olan Eonippus adlı bir hayvandı. Bu hayvanın boyu bir kedininki kadardı. Daha sonra gelişti, irileşti ve kuvvetlendi. Bunlardan bir çoğu Asya’ya göç edip daha elverişli bir ortam buldular ve hızla çoğaldılar. Asya ve Avrupa’da atın gelişip çoğalmasına karşılık amerika’dakiler azalıp büsbütün