Sanayi Devrimi yeni buluşlarla birlikte buhar gücünün yerini makinalaşmış endüstrinin alması sonucunda ortaya çıkan gelişmelerle birlikte sermaye birikiminin artışını ifade eder. ilk olarak 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi devriminin sebeplerini