ilk olarak Almanya’da ortaya çıkan reformun kelime anlamı yeniden düzenlemektir. genel olarak 16. yüzyılda Hristiyanlığın katolik mezhebinde yaşanan değişiklik ve düzenlemeleri ifade etse de sadece din alanındaki gelişmelerle sınırlı tutmak doğru bir yaklaşım değildir. reform, rönesans ile başlayan