Kimyada organik bileşikler olarak adlandırılan elemanlardan karbonlu hidrojenler, hidrojen ve karbondan meydana gelirler. en bilinenleri ise şöyledir; -metan: sarımsak kokusunda renksiz bir maddedir. çok ısı verir ve oksijenle karışınca birdenbire patlar. -bütan: gaz durumunda bir yakıttır. mutfaklarda ocak gazı olarak