Osmanlı Devleti’nde toprak sistemi 3 ana gruptan oluşurdu; Miri Arazi, Mülk Arazi ve Vakıf Arazi. Bu topraklar da kendi içlerinde çeşitli bölümlere ayrılırdı; A. MİRÎ ARAZİ: Bu toprakların mülkiyeti devlete aittir. Mirî toprakların başlıcaları şunlardır: 1. Havass-ı Hümayun Toprakları: bu toprakların gelirleri