üç kıtada nam salmış, fetihten fetihe koşmuş Osmanlı Devleti’nde askeri teşkilatın büyük bir önemi vardı. bu teşkilatın oluşumunda Anadolu Selçuklu Devleti, Memluk ve İlhanlı etkisi görülür. Osmanlıların büyümeye başlaması ve beylikten devlete geçmesiyle birlikte düzenli orduya olan ihtiyaç artmış ve Osmanlı Devleti’nin