Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi şer’i ve örfi olmak üzere iki temele dayanmaktaydı. Şer’i hukuka islam hukuku ya da fıkıh da diyebiliriz. Şer’i hukukun özü Kur’an, hadis, icma ve kıyasa dayandırılırdı. Bu sistem sadece müslüman halka uygulanırdı. Örfi hukuk ise kaynağını gelenek ve göreneklerden