Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemi 17. yüzyıl, gerileme dönemi ise 18. yüzyılı ifade eder. yükselme döneminin ardından 17. yüzyılda fetihlerdeki durgunluk, büyük toprak kayıpları 18. yüzyılda yerini kaybedilen toprakları geri alma ve 18. yüzyılın sonlarında da eldeki toprakları koruma çabasına