Tarih devirleri yazının bulunuşundan itibaren başlayan dönemi ifade eder. Yazının bulunuşundan önceki dönem “tarih öncesi çağlar” olarak adlandırılırken, yazının bulunuşundan sonraki dönem ise tarih devirleri olarak adlandırılır. Tarihin daha kolay araştırılması, öğrenilmesi ve öğretilebilmesi için tarih devirleri bu bölümlere ayrılır. bu ayrım yapılırken geniş toplum kitlelerini ekonomik, sosyal, siyasal ya da kültürel yönden etkileyen,