Mısır Medeniyetinin geçmişi MÖ 3050’ye kadar uzanır. oldukça köklü bir medeniyet olan Mısır medeniyeti Kuzey Afrika’da Nil Nehri etrafında kurulmuştur. kendine has bir kültür yaratan Mısır’ın bu özgünlüğü, onun kurulduğu coğrafi bölgeden kaynaklanmaktadır. zira etrafı çöl ve denizlerle kaplı olduğundan çağdaşı olan diğer medeniyetlerden etkilenmemişse de diğer medeniyetleri