Monroe Doktrinini kısaca ABD’nin yalnızlık politikası olarak tanımlayabiliriz. Dönemin ABD Başkanı James Monroe, 2 Aralık 1823 tarihinde  kongreye sunduğu bildiride ABD’nin tarafsızlık politikası içinde olacağını ve öncelikli amacın ülkenin güvenliği olduğunu bildiren prensplerini