Güzel sanatların sevgilisi, plastik yaratıcılığın mayası olan mermer, eski mısırlılar, yunanlılar, Romalılar, Türkler, Araplar ve Bizanslılar tarafından çağlar boyunca