İÇERİK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: a. Kitabın İçerik ve Üslubunun Propaganda Teknikleri açısından Değerlendirilmesi: (1) Kitap propaganda maksatlıdır. Genelde anlatılmak istenen fikirler, kişi ve kişiler arasındaki diyalogla, gerçekçiliği ve insansı bir sıcaklığı çarpıcı bir biçimde