İngiltere’nin başkenti Londra yüzölçümü bakımından dünyanın en geniş şehirlerinden biridir. hem ticari hem siyasi sebeplerle İngiltere’nin başkenti olmuştur. MS. 61 yılına kadar Keltler’in bir şehri olan Londinium,  bu tarihten sonra Romalıların eline geçti. 5. yy.da ise Saksonlar buraya hakim olup şehre