beslenmenin bir düzen içinde gerçekleşmesi zorunludur. beslenme düzeni de besin unsurlarının iyice tanınmasını, vücuda gerekli olan enerjiyi hangi oranda karşıladığı ya da hangi ölçüde alınmalarının yararlı olacağının üzerinde durulmasını gerektirmektedir. beslenme düzeninde önemli etkenlerden biri yiyeceklerin vücuda sağladığı enerjinin ölçülmesini sağlayan kalori