Küreselleşme, gerek siyasi gerek kültürel ya da ekonomik anlamda olsun toplumsal ilişkilerin dünya çapında yaygınlaşmasını ifade etmektedir. bir örnekle açıklamak gerekirse; bir sinema filminin -Harry Potter, Titanic, Avatar gibi- bütün dünyada yarattığı büyük etki, bu filmlerin müziklerinin dahi tüm dünyada ilgi görmesi bir küreselleşme