Cumhuriyet ve Krallık ya da Monarşi birbirine zıt olan iki ayrı yönetim biçimidir. Cumhuriyette yönetimin başına geçecek olan kişi ya da kişiler halk tarafından demokrasiyle, seçimle iş başına gelirken monarşi ya da krallıkta saltanat yöntemi vardır. Cumhuriyet yönetiminde başa gelenler