Amerika yerlileri  Kızılderililer günümüzde de halen yaşamaya devam etmektedirler.  Kızılderililerin sayısı bugün sadece New York’ta 85 bin kadardır. ABD hükümeti tarafından resmen tanınan Kızılderili kabilesi sayısı ise 554’tür. Zengin kültürleriyle de bilinen Kızılderililer’in meşhur atasözlerinden birkaçı şöyledir; -Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren