Karadeniz’in kuzeyinde 29° – 36° doğu meridyenleri ile 44° – 46° kuzey paralelleri arasında yer alan Kırım; kuzeyde Orkapı berzahı ile anakaraya bağlanan, doğudan Azak Denizi, güney ve batıdan ise Karadeniz ile çevrelenen bir yarımada olup tarih boyunca Karadeniz’in egemenliği ve sosyo-ekonomik yapısı bakımından önemini muhafaza etmiştir