Kemal Tahir’in “Devlet Ana” adlı romanı altı bölümden meydana gelmektedir. Bu kitapta Kemal Tahir Osmanlıların aşiretliğindeki yaşam tarzı, adaletleri gelenek ve görenekleri konu edilerek nasıl devlet olma mertebesine yükseldiğini