Osmanlı Devleti yükselme dönemi 1453 İstanbul’un Fethi’den 1579 yılına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu döneme yükselme dönemi denmesinin en önemli nedeni Osmanlı Devleti’nin İstanbul fethiyle başlayan “imparatorluğu” ve genişleyen