Kanuni, Şehzadelik döneminde fazla aktif olmayan biriydi. Bu yüzden sarayda ve orduda Yavuz Sultan Selim’in şiddet kullanarak bastırdığı ayrımcı gruplar, deneyimsiz, kararsız ve beceriksiz zannettikleri bu padişahın tahta çıkışına bakıp umutlanmış ve sevinmişlerdi. Kendilerinin edindiği izlenim, Kanuni’nin Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim kadar kararlı ve yetenekli bir lider olamayacağıydı. Ama hiç de bu