Mezhep; bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her birini ifade eder. İslamiyette mezhepler temel olarak 3 kategoriye ayrılmaktadır. bunlar siyesi, itikadi ve fıkhi mezheplerdir.