1911 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İnkılap tarihi yenilik ve siyasi olayların kronolojisi; 28 eylül 1911: Trablusgarp Savaşı 8 ekim 1912: I. Balkan Savaşı’nın başlaması 15 ekim 1912: Uşi Antlaşması’nın imzalanması