“her şeyi telaşlanmadan yapmak” prensibini benimsemiş olan inek, hiçbir şeyi yapmakta aceleci davranmaz. Ancak danalar yavruyken hareketli olurlar. Büyüyen dana erkekse sığır, dişi ise inek olur. damızlık olarak kullanılacaksa