Hristiyan kelimesinin kökeni Yunancada mesih kelimesinin karşılığı olan Kristos sözcüğüne dayanır ve mesihin yandaşı anlamına gelir. Mesih ise İbranicede “kutsanmış” anlamına gelmektedir. Hıristiyanlık iki milyardan fazla inananı ile dünyanın en yaygın dinidir. Hıristiyanlık dini, inanç sistemi, ibadetleri