Etiler olarak da bilinen Hititler, Anadolu uygarlığının temelini oluşturmaktadır. Avrupa kökenli bir topluluk oldukları yönündeki görüş ağır basar. MÖ 2 bin yılında Kuzey Karadeniz üzerinden Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresinde yerleşmiş olan Hititler’in tarihi, Eski Krallık Devri ve İmparatorluk dönemi olmak üzere iki kısımda incelenir. başlarda şehir devletleri halinde yaşayan Hititler daha sonra birlik olmuş ve