Kast kelimesi Latincede ırk/soy anlamına gelir. Hint kültürüyle özdeşleşmiş, meslek esasına dayalı  sınıf ayrımı sistemidir. Kast sistemi, dünyanın en katı sınıf ayrımı sistemi olarak bilinir. Günümüzde Hindistan dışında Sri Lanka, Nepal, Bali gibi bölgelerde halen uygulanmakta olan kast sisteminde