Hint Uygarlığı MÖ. 3000-1500 yılları arasında doğmuştu. MÖ. 1000 yıllarına doğru savaşçı ve yaban bir topluluk olan Aryalar, Orta Asya’dan Hindistan’a indiler. Hint halkı Brahma dinini kabul etmişti. İnsan biçimini verdikleri doğa üstü kuvvetlere taparlardı. MÖ. 560 yıllarına doğru Budha (aydınlanmış) olarak bilinen Guatama Çakyamuni